Příručka pro projektanty

„Nesdílené znalosti jsou zmařená energie“ je heslem firmy Armstrong. Proto jsme přeložili teoretické části produktového katalogu firmy Armstrong a vložili je do samostatné příručky. Věříme, že se stane denním pomocníkem všech projektantů a dalších lidí, kteří se ve svém zaměstnání setkávají s problematikou parních rozvodů, jejich odvodnění a celkově návrhů kondenzátních systémů. Nemalá část je věnována i odvodnění rozvodů tlakového vzduchu, což je oblast neméně zajímavá a složitá. Jako bonus je pak první část, která je věnována obecným informacím, např. připojovací rozměry přírub včetně rozměru a délky šroubů pro přírubové spoje.

Věříme, že pro vás bude tato příručka cenným zdrojem informací a usnadní vám každodenní práci. Příručka je dostupná rovněž v tištěné verzi, což může být pro denní použití praktičtější. Pokud byste o ni měli zájem, prosím kontajtuje nás na email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., popř. kontaktujte našeho obchodního zástupce.