KLINGER Magnetic level gauges

magneticky-stavoznak-klinger-neprimy
gauges


Základní použití:

Magnetické stavoznaky firmy TC Klinger jsou vhodné pro použití všude tam, kde se setkáváme s  nebezpečnými či toxickými kapalinami a plyny. Slouží k nepřímému pozorování hladiny v nádobě.

lista magnetickeho stavoznakuplovak magnetickeho stavoznaku


Provozní spolehlivost a bezpečnost je dána především těmito vlastnostmi:

 • vysoká teplotní odlonost, standardně až do 400°C
 • vysoká tlaková odolnost, až do 200 barů
 • displej (indikátor) lze otočit o 360° nezávisle na pozici plováku
 • okamžitá a přesná reakce na změnu hladiny zajišťuje přesnou a jasnou čitelnost
 • neomezená délka stavoznaku s nepřerušeným sledováním hladiny
 • robustní, nárazu-odolná a celosvařená kanstrukce
 • ideální pro sledování rozhraní mezi kapalinami rozdílných hustot
 • standardní rozsah hustot SG 0,4 - 2,2
 • silný, všesměrový magnetický systém, plovák bez jakýchkoli vodítek
 • automatický ukazatel poruchy
 • možnost montáže na víko nádoby
 • PTFE/PFA, PP, PVDF provedení těla stavoznaku
 • ochrana displeje IP67

 

rez magnetickeho stavoznakuJak magnetický stavoznak pracuje?

Magnetický stavoznak TC Klinger je konstruován tak, že měřená kapalina je uzavřena v těle stavoznaku. Nerezový, titanový nebo plastový plovák, osazený vše-směrným magnetem, se volně pohybuje uvnitř těla stavoznaku a svým pohybem přetáčí praporky na indikátoru. Tak jak se plovák pohybuje nahoru a dolů s rozmezím hladin, praporky se přetáčejí dle aktuálního stavu hladiny o 180° a ukazují tak jednu ze dvou kontrastních barev. Praporky nad plovákem-hladinou ukazují bílou, pod plovákem-hladinou červenou barvu, indikátor tak jasně a čitelně definuje přesnou polohu hladiny v těle stavoznaku.

Praporky odolávají náhodnému vychýlení (vibracím) díky své hranové magnetické orientaci a vzájemné přitažlivosti. Stavoznak může být doplněn koncovými spínači nebo transmitery, včetně dálkového přenosu výšky hladiny. 

magneticky stavoznak

magneticky stavoznak

magneticky stavoznak