Monitoring odvaděčů kondenzátu

Monitoring odvaděčůOdvaděče kondenzátu jsou nedílnou součástí parních rozvodů. Ať už se odvaděče nacházejí na potrubních rozvodech, otopech nebo u nejrůznějších typů výměníků, vždy je pro správnou funkci celého systému pára/kondenzát nutná jejich správná funkce.

Pouhou montáží nových odvaděčů starost o správnou funkci kondenzátních rozvodů nekončí, spíše naopak. Pokud není prováděna jejich pravidelná kontrola, tedy monitoring, může nefunkční odvaděč velmi výrazně snížit efektivitu a spolehlivost Vašich parních rozvodů.


Obvykle lze diagnostikovat tyto poruchy odvaděčů:

  • nefunkční odvaděč plně podchází do kondenzátnícho potrubí - jedná se ekonomicky o nejhorší případ, protože ztrácíte "ostrou" páru, kterou je nutné draze vyrobit. Navíc zvyšujete velmi výrazně teplotu a tím i tlak v kondenzátním potrubí, což se může velmi negativně projevit na jeho správné funkci. Finančně se může jednat až o desítky tisíc Kč za rok na jednom odvaděči!
  • odvaděč podchází jen částečně - následky jsou stejné jako v prvním případě, jen v menším měřítku
  • odvaděč je zablokován - zde sice neztrácíte "ostrou" páru, ale neopak hromadíte kondenzát v parním potrubí. Následkem jsou parní rázy, snížení kvality dodávané páry, větší počet poruch těsnění a ucpávek na parním potrubí
  • rychle cyklující termodynamický odvaděč - nejlevnější, ale zároveň i nejméně spolehlivý typ odvaděče. Při opotřebení disku propouští "ostrou" páru, což je doprovázeno typickým klepáním.
  • zaplavení odvaděče - může k němu dojít vlivem zablokování kondenzátního potrubí za odvaděčem nebo neodborným uzavřením výstupního ventilu


Nefunkční odvaděče Vás stojí peníze a energii (palivo) hned několikrát. Dodávaná pára nemá požadované parametry (objem, teplota, tlak) a kvalitu (vlivem zaplavení parního potrubí kondenzátem se pára sytí). V kondenzátním potrubí je vlivem průniku páry zvýšená teplota a tlak, což může nepříznivě ovlivnit ostatní odvaděče, které pak nejsou schopny tlakově prosadit.

Monitoring doporučujeme provádět 1x ročně, na kritických provozech i 2x ročně. Vynaložené inestice se Vám bohatě vrátí na zvýšené spolehlivosti a úsporách energie a údržby. U standardních provozů typu teplárna apod. lze při prvním monitoringu za den diagnostikovat cca 30-50 odvaděčů (dle jejich umístění a přístupu).

Výstup monitoringu záleží na Vašich požadavcích. Obvykle se jedná o soupis nefunkčních odvaděčů s jejich termosnímky a doporučením jaký typ odvaděče použít. Dále získáte kompletní seznam Vašich odvaděčů včetně jejich označení, umístění atd.

SteamstarVšechna tato data za Vás vložíme do webového on-line systému SteamStar®, který vyvinula a provozuje firma Armstrong. Zde si po přihlášení můžete exportovat zprávy s detailními popisy i excelovské tabulky s kompletními informacemi o odvaděčích. Postupně tak můžete sledovat vývoj stavu Vašeho systému rok po roce. Velmi jednoduše tak ukážete finanční úspory a zvýšenou efektivitu Vámi spravovaného systému. Více informací zde.