Program Klinger Expert

Program Klinger® Expert 5.2 pomáhá uživatelům při výběru vhodného nekovového těsnicího materiálu z produkce firmy Klinger. Program pracuje na základě Evropských průmyslových standardů a norem.

Výsledkem výpočtu jsou mimo jiné:

 • výběr nejvhodnějšího těsnicího materiálu pro danou aplikaci
 • kontrola chemické a teplotní odolnosti
 • vypočet potřebného utahovacího momentu pro jeden šroub

Instalační soubor programu Klinger® Expert 5.2 je zdarma ke stažení zde (cca 22MB).

 

Program vede uživatele postupně všemi nutnými kroky k zadání všech potřebných údajů pro výpočet těsnění. Ve zkratce si nyní tento postup ukážeme.

 • Po spuštění programu máte možnost si zvolit z následujících možností. Můžete začít nový výpočet, otevřít výpočet již existující nebo upravit nastavení programu.

Klinger Expert

 

 • Pro naši ukázku jsme zvolili Začít nový výpočet. Jako první musíme zvolit typ a velikost příruby. Máme zde na výběr ze všech základních norem, DIN, EN, ANSI a JIS. Máme také možnost nadefinovat vlastní přírubu, kteránám umožní zadat jiný než klasický tvar těsnění). Každá z normovaných přírub se zároveň objeví jako obrázek, takže máme rychlou optickou kontrolu, že jsme zvolili správně.

Klinger Expert

 

 • V dalším kroku si zvolíme námi požadovaný tvar těsnění. Obrázek vpravo nám ukazuje rozměry těsnění, včetně stlačené plochy (vyznačeno zeleně). Komplexní rozměr slouží pro zadání stlačení plochy těsnění v případě složitého tvaru těsnicí plochy.

Klinger Expert

 

 • Nyní musíme zadat typ a počet šroubů. Počet a velikost šroubů se vloží automaticky dle zvolené příruby a tvaru těsnění. Pokud je potřeba, můžeme zadat vlastní hodnoty (některé z nich se dají předdefinovat v nastavení).

Klinger Expert

 

 • V dalším okně zadáme typ pracovního media. Na výběr máme ze seznamu látek, které program obsahuje. Definujeme pracovní teplotu, tlak a koncentraci. Zvolíme skupenství a zvolíme třídu těsnosti.

Klinger Expert

 

 

 • Pokud byste měli na skladě několik materiálů a nebyli si jisti, který je pro zadané podmínky vhodnější, zde se můžete rychle rozhodnout. Pouze zvolíte těsnicí materiál a ve spodní části posoudíte jeho vhodnost. Pro samotný návrh těsnicího materiálu je ovšem nejlepší přejít na Výpočet těsnění, kde se teprve projeví síla a krása tohoto programu.

Klinger Expert

 

 • Zde teprve začíná to nejzajímavější. Na první pohled zřetelně vidíte, zda je použitý materiál vhodný či nikoliv. Na obou spodních barevných grafech přehledně vidíte, kde se s daným materiálem pohybujete při montáži (vlevo) a za provozu (vpravo). Hodnoty v bílých polích lze měnit. Můžete si tak ověřit, jaký vliv na těsnicí materiál bude mít změna kvality použitých šroubů (zvýšení utahovacího tlaku); zlepšení-snížení koeficientu tření (snížení utahovacího momentu) atd. Při nastavení využití meze kluzu na 100% uvidíte co se stane při „dotažení na krev“. Změnou použitého těsnicího materiálu uvidíte rozdíl např. mezi vláknitopryžovými a grafitovými materiály atd. V tabulce utahovacích momentů si zjistíte údaje potřebné pro montáž, jako min. a max. utahovací tlak.

Klinger Expert

 

 • V záložce možnosti máte možnost změnit některá základní nastavení, jako jsou použité šrouby, součinitel tření, využití meze kluzu atd. Máte rovněž možnost nastavit Vaše prefernce ohledně použitého těsnicího materiálu. Lze tak např. upřednostnit funkčnost oproti manipulaci a ceně, přesně podle Vašich potřeb. Na základě těchto preferencí Vám pak program sestaví žebříček materiálů pro danou aplikaci.
Klinger Expert Klinger Expert

Klinger Expert

 

 • Provedený výpočet si samozřejmě můžete uložit a později se k němu vrátit. Máte také možnost uložit protokol o výpočtu, kde budou uvedeny všechny zadané a vypočtené hodnoty k danému výpočtu. Na každý protokol můžete vložit vlastní poznámku, kam můžete např. uvést podmínky pro montáž, jméno technika, který výpočet provedl nebo kontakt na Vaši firmu pro případ netěsnosti či havárie. Takový protokol pak může viset u každého exponovaného spoje, včetně jména technika, který provedl montáž. V případě havárie by pak bylo snadné zjistit, kde se stala chyba, zda při návrhu či montáži.

Klinger Expert