Řešení a dodávky pro průmyslová odvětví

Zaměřujeme se na dodávku kvalitních průmyslových výrobků a technologií od renomovaných výrobců. Našim zákazníkům dodáváme i služby spojené s plánováním, dodávkou a montáží. Provádíme energetické audity průmyslových rozvodů včetně návrhu a provedení jejich zaizolování. Provádíme monitoring odvaděčů kondenzátu.

Energetika
a teplárenství

 • Dalkia – Veolia
 • ALPIQ Generation s.r.o.
 • ALFA LAVAL
 • Unipetrol RPA - energetika
 • Sokolovská uhelná - energetika
 • ČEZ – elektrárna Počerady
 • ČEZ – elektrárna Dukovany
 • ČEZ – elektrárna Dětmarovice
 • ČEZ – elektrárna Prunéřov
 • MVV Energie CZ
 • Pražská teplárenská
 • Teplárna Brno
 • Ško-energo
 • Plzeňská energetika
 • Plzeňská teplárenská
 • United energy
 • Teplárna Tábor
 • C-Energy Bohemia
 • Teplárna Písek
 • Teplárna Strakonice

Petrochemický
a chemický průmysl

 • Unipetrol RPA – Petrochemie
 • Unipetrol RPA – Česká rafinérská
 • Paramo
 • Koramo
 • Sokolovská uhelná
 • Hexion
 • Diamo
 • Spolana Neratovice
 • Lovochemie
 • Spolchemie
 • Synthesia
 • Precheza
 • Lenzing (Biocel) Paskov
 • Borsodchem MCHZ
 • Procter & Gamble
 • Synthos Kralupy

Inženýring
a Strojírenství

 • Eurotherm Tábor
 • CB&I
 • Unis
 • Kovoprojekta
 • ČKD Blansko
 • Invelt
 • Janka Radotín
 • Metalimpex
 • IVECO
 • SÓR Libchavy
 • Škoda Transportation
 • Pentar
 • ProMinent Systems

Potravinářství, farmacie
a papírenský průmysl

 • Interpharma Praha
 • Mondi Štětí
 • Biocel Paskov
 • Mondi Ružomberok
 • Papírny Větřní
 • Plzeňský Prazdroj
 • Budějovický Budvar
 • Kofola
 • Zentiva – Sanofi
 • Mlékárna Klatovy

Vodárenství

 • Hawle
 • Jihomoravská armaturka
 • AVK Vodka
 • Veolia
 • Ondeo
 • Energie AG
 • SMVAK
 • K&K Technology

Stabilní společnost s dlouholetou tradicí

Společnost RUML s.r.o. byla založena v roce 1992 Vladimírem Rumlem s cílem vytvořit obchodní zastoupení produktů Klinger pro Českou republiku.

S rozvojem stabilní odběratelské sítě začalo i rozšiřování nabídky o produkty dalších významných společností jako je Armstrong International, W.L.GORE, Posi-flate a další.

V roce 2011 společnost začala více personálně posilovat svůj tým a řízení se ujali dva starší synové David Ruml a Filip Ruml.

Společnost od roku 2013 vykazuje stabilní meziroční nárůst obratu o 14%. Od roku 2015 začala společnost nabízet služby v oblasti průmyslových energetických auditů, monitoringu odvaděčů kondenzátu a tepelné izolace průmyslových rozvodů.

Společnost RUML s.r.o. je v současnosti významným a důvěryhodným dodavatelem v oblasti těsnění a armatur pro řadu českých i nadnárodních průmyslových koncernů.

Společnost RUML s.r.o. je spolehlivým partnerem a dodavatelem ve svém oboru již od roku 1992.

Co je azbest?

Azbest (osinek) je přírodní minerál ze skupiny silikátů (křemen, slída, azbest), který se v přírodě vyskytuje v několika formách azbestových minerálů, resp. vláken (např. chrysotil, krokydolit, amosit, anthofylit, aktinolit a další.)

Proč jsou azbestová vlákna zdraví škodlivá?

Azbestová vlákna svým tvarem připomínají do sebe vložené trubičky, které jsou schopny se lámat a štěpit na stále menší a tenčí vlákna. Úlomky vláken se mohou dostat do vzduchu, a právě díky svým rozměrům mohou vniknout až do plicních sklípků. Pokud jsou vlákna delší než 5 μm a současně tenčí než 3 μm, mohou se „zapíchnout“ do plicního sklípku. Azbest jako materiál však není biorozpustný, tzn. že plicní kapalina není schopna jej rozpustit. Negativní účinky azbestu na zdraví tedy nespočívají v chemickém působení, ale v mechanickém dráždění citlivých tkání zejména dýchacích orgánů.

Proč měly „azbestové“ těsnicí desky vyšší teplotní odolnost?

Klíč k této otázce leží ve složení desek. Těsnicí desky se skládají z několika základních složek. Zde je obsah jednotlivých složek pro těsnicí desky s a bez azbestu:

Složení těsnicích desek
  Azbestové Bezazbestové
Vlákna 70 - 90% 5 – 50%
Pojiva 10 - 15% 10 – 30%
Plniva 5 - 15% 40 – 80%
Pomocné prostředky 1 - 5% 1 – 7%

Jako pojivo se používají především elastomery (SBR, NBR, HNBR), které mají sami o sobě teplotní odolnost do cca 100 - 120 °C. Dále se zvýšil podíl plniv na úkor vláken. Použití jiných typů vláken a vyšší obsah plniv a pojiv má za následek, že teplotní odolnost bez-azbestových těsnicích desek je ve srovnání s „azbestovými“ nižší.

Byly azbestové těsnicí desky lepší než současné?

Rozdílná je i struktura vláken. Azbestová vlákna tvoří jakousi houni, která i v případě vytvrdnutí materiálu desky držela samotné těsnění poměrně dobře pohromadě. Nestávalo se tedy tak často, že by těsnění vystřelilo či jinak selhalo. Struktura však měla tu nevýhodu, že samotným těsnění mohla difundovat těsněná látka, především plyny.

Dnes používaná vlákna jsou oproti tomu rovná, takže „sami sebe“ tolik nedrží. V těsnění se ovšem skládají vedle sebe a díky tomu se podíl netěsnosti vlivem difundace těsněním podstatně snížil. Nové těsnicí materiály tedy sice přinesly snížení teplotní odolnosti, avšak jsou schopny dosáhnout až o dva řády vyšších těsností než „azbestové“ materiály.

Dlouhodobým měřením azbestových těsnění se navíc prokázalo, že již při teplotách nad 200°C dochází k degradaci pryže, jako jedné ze základních složek IT-těsnění. Důsledkem toho je zvýšení netěsnosti až o několik řádů. IT-těsnění by tak nebyla vhodná pro postupné snižování emisí, protože po určité době provozu netěsnost neúměrně stoupá.

Čím byl Klingerit firmy Klinger tak vyjímečný?

Především se jedná o vynález firmy Klinger. Patent na těsnicí desku Klingerit získal pan Richard Klinger, její zakladatel, již v roce 1899. K výrobě těchto těsnicích desek používá výhradně azbestových vláken Chrysotil (bílý azbest). Tento typ vláken je z azbestových nejbezpečnější, těžil se především v Kanadě. Za vynikajícími vlastnostmi desek celé řady Klingerit stojí i jejich konstrukce 3xA (obrázek: řez materiálem Klingerit Universal):

1xA: Anti-Haft – povrch desek je ošetřen proti-přilnavou vrstvou. Odstranění starých těsnění je díky tomu mnohem jednodušší.

2xA: Anti-Korrosion – povrch současně působí protikorozně na příruby.

3xA: Asbest-freie – konstrukčně jsou tyto desky tvořeny ze tří vrstev, kdy obě krajní, povrchové, jsou bez azbestu. A to za cílem minimalizovat zdravotní dopady a rizika spojená s používáním azbestových vláken. Velmi dobře je toto vrstvení patrné na zvětšeném řezu.