Řešení a dodávky pro průmyslová odvětví

Zaměřujeme se na dodávku kvalitních průmyslových výrobků a technologií od renomovaných výrobců. Našim zákazníkům dodáváme i služby spojené s plánováním, dodávkou a montáží. Provádíme energetické audity průmyslových rozvodů včetně návrhu a provedení jejich zaizolování. Provádíme monitoring odvaděčů kondenzátu.

Energetika
a teplárenství

 • Dalkia – Veolia
 • ALPIQ Generation s.r.o.
 • ALFA LAVAL
 • Unipetrol RPA - energetika
 • Sokolovská uhelná - energetika
 • ČEZ – elektrárna Počerady
 • ČEZ – elektrárna Dukovany
 • ČEZ – elektrárna Dětmarovice
 • ČEZ – elektrárna Prunéřov
 • MVV Energie CZ
 • Pražská teplárenská
 • Teplárna Brno
 • Ško-energo
 • Plzeňská energetika
 • Plzeňská teplárenská
 • United energy
 • Teplárna Tábor
 • C-Energy Bohemia
 • Teplárna Písek
 • Teplárna Strakonice

Petrochemický
a chemický průmysl

 • Unipetrol RPA – Petrochemie
 • Unipetrol RPA – Česká rafinérská
 • Paramo
 • Koramo
 • Sokolovská uhelná
 • Hexion
 • Diamo
 • Spolana Neratovice
 • Lovochemie
 • Spolchemie
 • Synthesia
 • Precheza
 • Lenzing (Biocel) Paskov
 • Borsodchem MCHZ
 • Procter & Gamble
 • Synthos Kralupy

Inženýring
a Strojírenství

 • Eurotherm Tábor
 • CB&I
 • Unis
 • Kovoprojekta
 • ČKD Blansko
 • Invelt
 • Janka Radotín
 • Metalimpex
 • IVECO
 • SÓR Libchavy
 • Škoda Transportation
 • Pentar
 • ProMinent Systems

Potravinářství, farmacie
a papírenský průmysl

 • Interpharma Praha
 • Mondi Štětí
 • Biocel Paskov
 • Mondi Ružomberok
 • Papírny Větřní
 • Plzeňský Prazdroj
 • Budějovický Budvar
 • Kofola
 • Zentiva – Sanofi
 • Mlékárna Klatovy

Vodárenství

 • Hawle
 • Jihomoravská armaturka
 • AVK Vodka
 • Veolia
 • Ondeo
 • Energie AG
 • SMVAK
 • K&K Technology

Stabilní společnost s dlouholetou tradicí

Společnost RUML s.r.o. byla založena v roce 1992 Vladimírem Rumlem s cílem vytvořit obchodní zastoupení produktů Klinger pro Českou republiku.

S rozvojem stabilní odběratelské sítě začalo i rozšiřování nabídky o produkty dalších významných společností jako je Armstrong International, W.L.GORE, Posi-flate a další.

V roce 2011 společnost začala více personálně posilovat svůj tým a řízení se ujali dva starší synové David Ruml a Filip Ruml.

Společnost od roku 2013 vykazuje stabilní meziroční nárůst obratu o 14%. Od roku 2015 začala společnost nabízet služby v oblasti průmyslových energetických auditů, monitoringu odvaděčů kondenzátu a tepelné izolace průmyslových rozvodů.

Společnost RUML s.r.o. je v současnosti významným a důvěryhodným dodavatelem v oblasti těsnění a armatur pro řadu českých i nadnárodních průmyslových koncernů.

Společnost RUML s.r.o. je spolehlivým partnerem a dodavatelem ve svém oboru již od roku 1992.

Těsnicí materiál Klingerit (s azbestovými vlákny) se v současné době vyrábí pouze v JAR. Do Evropy se nesmí dovážet ani prodávat. Protože přechod na bez-azbestové desky je v ČR v podstatě ukončen, uvádíme přehled související legislativy pro Vaši informaci.

Firma Klinger používá k výrobě Klingeritu výhradně azbestových vláken Chrysotil (bílý azbest; pochází především z Kanady).

Zákon č. 157/1998 Sb.

Tento zákon uvádí azbesty (5 druhů), jejichž výroba, dovoz, vývoz a distribuce jsou v ČR zakázány, včetně jejich čísel CAS, které je mezinárodní a nezaměnitelné. Číslo 12001-29-5 azbestu Chrysotil není ve vyhlášce uvedeno.

Zákon č. 356/2003 Sb.

Tento zákon částečně mění směrnici č.91 pro nebezpečné látky a ukládá povinnost vypracovat bezpečnostní list. U nebezpečných látek je povinnost doložit bezpečnostní list při dovozu nebo vývozu celnímu úřadu. Podle klasifikace číslem CAS 12001-29-5 není celnicí vyžadováno a není v seznamu uvedeno. V případě, že podnikatel uvádí do oběhu chemické látky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné, ale obsahují alespoň jednu látku, pro kterou je stanoven přípustný expoziční limit je povinnen na vyžádání poskytnout bezplatně bezpečnostní list.

Vyhláška č. 301/98 Sb.

Tato vyhláška je v podstatě shodná s direktivou 91/659/EEC z 3.12.1991 a omezuje výrobu a uvádění na trh a používání azbestů. Chybně uvádí název azbestu Chrysolit, správně má být Chrysotil, číslo CAS 12001-29-5 je uvedeno správně. Tento druh azbestu se nesmí používat pro výrobu pod bodem 2.9. těsnicích hmot a výrobky obsahující vláknitý azbest se smí uvádět na trh pouze se štítkem POZOR OBSAHUJE AZBEST.

Vyhláška č. 390/2000 Sb.

Tato vyhláška vydaná jako příloha k vyhlášce 301/1998 Sb. uvádí látky, jejichž používání a uvádění na trh je omezeno. Chrysotil CAS 12001-29-5 zde není uveden.

Nařízení EU č. 304/2003 Sb.

V tabulce 1 je uveden seznam chemických látek, na které se vztahuje povinnost o oznámení o vývozu uvádí v azbestových vláknech také Chrysotil, ale mezi čísly CAS není číslo Chrysotilu uvedeno.

V tabulce 2 je seznam nebezpečných chemických látek, na které se vztahují postupy PIC podle Roterdamské úmluvy (zákazy dovozu); uvádí 5 druhů azbestů se zákazem dovozu. Chrysotil není uveden.