Výrobce těsnicích desek


Výrobce armatur (kulové kohouty, pístové ventily, manometrové kohouty)


Výrobce ocelogumových těsnění KGS, klínových těsnění a límců do zdiva.


Výrobce reflexních, transparentních a bi-color stavoznaků


Výrobce grafitových a slídových těsnicích desek


Výrobce kulových kohoutů pro chemický průmysl


Výrobce magnetických stavoznaků Klinger


Výrobce těsnicích materiálů ze 100% čistého expandovaného PTFE


Výrobce veškerého příslušenství pro rozvody, řízení a správu páry.


Výrobce systémů pro údržbu tepelné stability rozvodů médií.


Výrobce speciálních klapek s nadouvacím sedlem


Výrobce ucpávkových provazců


Výrobce robustních nožových šoupat i pro tlaky PN16