top-chem 2005

top-chem-2005-small
chem2005


Použití materiálu:
Má velmi dobrou odolnost u silných kyselin a dobré vlastnosti při středních a nízkých teplotách a utahovacích tlacích. Oblasti užití jsou na straně media srovnatelné s top-chem2000. Materiál je hospodárnější alternativou, jsou-li požadavky o něco nižší.

Složení:
Expandovaný plněný PTFE materiál.

pT diagram:
Klingerův pT diagram poskytuje pomoc při výběru vhodného těsnicího materiálu v případě, že známe pracovní teplotu a tlak. Vždy je třeba brát ohled na chemickou odolnost vzhledem k mediu.

Rozměry standardních desek:
Velikosti: 1500x1500 mm
Tloušťky: 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm
Tolerance: tloušťka ± 10%, délka ± 50 mm, šířka ± 50 mm

 

Typické hodnoty pro tloušťku těsnění 1,5 mm
Stlačitelnost ASTM F 36 J % 3
Odpružení ASTM F 36 J % 40

Tlaková stálá pevnost DIN 52913

30 MPa, 16h/150°C

MPa

25

Tlaková stálá pevnost Klingera při 50 MPa

 

změnšení tl. při 23°C

změnšení tl. při 250°C

%

%

10

30

Těsnost DIN 3535/6 ml/min 0,2
Třída těsnosti L DIN 28090-2 mg/s x m 0,02

Bobtnání ASTM F 146

 

 

H2SO4, 100%: 18h/23°C

HNO3, 100%: 18h/23°C

NaOH, 33%: 72h/110°C

%

%

%

1/1

1/2

-

Hustota   g/cm3 2,2
Součinitelé těsnění dle ASME-Code

pro tloušťku těsnění 2,0 mm a třídu těsnosti dle DIN 28090

 

třída těsnosti 0,1 mg/s x m

 

MPa

 

y 10

m 3,5