top-chem 2000

top-chem-2000-small
chem2000


Použití materiálu:
Univerzální vysokovýkonné PTFE těsnění s extrémně širokými oblastmi použití v chemii, petrochemii, potravinářství, farmacii. Má velmi dobrou odolnost u silných kyselin a louhů. Má velmi dobrou stálou pevnost při vysokých teplotách a vysokých utahovacích tlacích.

Složení:
Bi-axiálné orientovaný expandovaný PTFE materiál, plněné karbidem křemíku. Díky obousměrné orientaci nedochází k tečení za tepla.

pT diagram:
Klingerův pT diagram poskytuje pomoc při výběru vhodného těsnicího materiálu v případě, že známe pracovní teplotu a tlak. Vždy je třeba brát ohled na chemickou odolnost vzhledem k mediu.

Rozměry standardních desek:
Velikosti: 1500x1500 mm
Tloušťky: 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm
Tolerance: tloušťka ± 10%, délka ± 50 mm, šířka ± 50 mm

 

Typické hodnoty pro tloušťku těsnění 1,5 mm
Stlačitelnost ASTM F 36 J % 2
Odpružení ASTM F 36 J % 55

Tlaková stálá pevnost DIN 52913

 

50 MPa, 16h/300°C

30 MPa, 16h/150°C

MPa

MPa

35

28

Tlaková stálá pevnost Klingera při 50 MPa

 

změnšení tl. při 23°C

změnšení tl. při 250°C

%

%

2

5

Těsnost DIN 3535/6 ml/min 0,5
Třída těsnosti L DIN 28090-2 mg/s x m 0,05
Hodnota pružné deformace R DIN 28091-2 mm 0,019

Bobtnání ASTM F 146

 

 

H2SO4, 100%: 18h/23°C

HNO3, 100%: 18h/23°C

NaOH, 33%: 72h/110°C

%

%

%

1/1

1/2

1/3

Hustota   g/cm3 2,5
Součinitelé těsnění dle ASME-Code

pro tloušťku těsnění 2,0 mm a třídu těsnosti dle DIN 28090

 

třída těsnosti 0,1 mg/s x m

 

MPa

 

y 10

m 3,5