Seismický s kardanem

seismic-expansion-joints-with-gimbals
seismic-expansion-joints-with-gimbals_1739222255


Konstrukční parametry

  • Materiál vlnovců: 304ss, 316ss, 321ss
  • Materiál připojení (příruby, nátrubky, ...): Uhlíková ocel
  • Konstrukční  tlak: 16 barg
  • Konstrukční teplota: 400°C

Výhody

Kromě tepelných pohybů mohou být v potrubích pozorovány také mechanické pohyby způsobené zemětřesením a sesuvy půdy. Takové pohyby mohou způsobit značné škody na dilatačních bodech, kde procházejí potrubí budovami. Kardanové kompenzátory se používají k eliminaci těchto pohybů a následných poškození.