Seismický s vodítky

seismic-expansion-joints-with-rods
seismic-expansion-joints-with-rods_116826202


Konstrukční parametry

  • Materiál vlnovců: 304ss, 316ss, 321ss
  • Materiál připojení (příruby, nátrubky, ...): Uhlíková ocel
  • Konstrukční tlak: 16 barg
  • Konstrukční teplota: 400°C

Výhody

Kromě teplotních dilatací v potrubí dochází ještě k mechanickým posuvům, způsobeným zemětřesením či sesuvem půdy. Tento typ posuvů může způsobit vážná poškození potrubních systémů v místech uložení do budovy, na spojnicích potrubí nebo v místech připojení na aparáty či kotle. Tento typ mechanických posuvů lze zachytit v seismických kompenzátorech.