Klinger SLF

klinger_slf_m
klinger_slfklinger_slf_pt


Oblast použití:
Materiál KLINGER grafit laminát SLF je vyroben z grafitu s vyztužením vysokoteplotní vláknitopryžovou těsnicí deskou obsahující grafit.
Je to tedy ideální deska pro aplikace, kdy potřebujete vyrobit těsnění přímo na místě. Max. trvalá provozní teplota je od -200 do 350°C. Splňuje požadavky TA-Luft, a proto se hodí všude tam, kde je vyžadována vysoká těsnost za vyšších teplot.

Složení:
Grafitová těsnicí deska SLF je tvořena grafitovou folií a vložkou z vláknitopryžové těsnicí desky.

Rozměry standardních desek:
Velikosti: 1000x1000 mm
Tloušťky: 1,5 / 2,0  mm
Tolerance: tloušťka ± 5%
Kvalita grafitu: A, B

Typické hodnoty pro tloušťku těsnění 2,0 mm

Vložka z vláknitopryžové desky

 

 

Tloušťka

Počet vložek

mm

 

 

0,30

1

Tlaková stálá pevnost DIN 52913, 16 hod, 300°C, 50 MPa MPa 40
Hustota grafitu g/cm3 1,0 ± 5%
Stlačitelnost ASTM F36 A   % 40
Odpružení ASTM F36 A   % 14
Vyluhované chloridy
ppm < 40
Čistota grafitu
% > 99
Těsnost
mg/s x m 0,05
Stálá tlaková pevnost DIN 52913
MPa 40

Tlaková stálá pevnost Klingera při 50 MP, změnšení tl. při 25°C

změnšení tl. při 300°C

%

%

42

10

Trvalá pracovní teplota °C 350
Termogravimetrická analýza (TGA), DIN 28090-2, 4h, 670°C   < 4 %h