SAGE - aplikace pro monitoring odvaděčů kondenzátu

Firma Armstrong International vytvořila a provozuje naprosto unikátní on-line systém pro monitoring odvaděčů kondenzátu. Systém sestává z aplikace pro mobilní telefony/tablety (na operačním systému Android, iOS), skrze kterou zadáváte podrobné informace o každém odvaděči kondenzátu a webohé rozhraní, kde následně generujete zprávy z provedeného monitoringu.

Používáním tohoto systému získáte několik výhod: 
  • informace o odvaděčích zadáváte přímo na místě, kde máte maximum informací
  • lze vložit fotografie odvaděče což následně zlepšuje přehled provozovatele
  • aplikace vás vede, vybíráte z roletových menu kde je přes 10 tis typů odvaděčů od více než 300 výrobců (i tak lze ale zadar neznámý typ, který byste v databázi nenašli)
  • aplikaci lze používat i off-line a k synchronizaci dojde po přihlášení se k webu

Pro vyhodnocení ztrát využívá aplikace metodologii a hodnocení odvaděčů, které vychází z doporučení Klimatického panelu Oragnizace spojených národů, viz kapitola AM0017, Steam system efficiency improvements by replacing steam traps and returning condensate. Zde jsou uvedeny klasifikace stavu odvaděčů:

Nefunkční odvaděč plně podchází do kondenzátního potrubí (BT): Jedná se ekonomicky o nejhorší případ, protože ztrácíte „ostrou“ páru, kterou je nutné draze vyrobit. Navíc zvyšujete velmi výrazně teplotu a tím i tlak v kondenzátním potrubí, což se může velmi negativně projevit na jeho správné funkci. Finančně se může jednat až o desítky tisíc Kč za rok na jednom odvaděči!

Odvaděč podchází jen částečně (LK): Následky jsou stejné jako v prvním případě, jen v menším měřítku, uvažuje se 25% max. průtoku.

Odvaděč je zablokován (PL):  Zde sice neztrácíte „ostrou“ páru, ale neopak hromadíte kondenzát v parním potrubí. Následkem jsou parní rázy, snížení kvality dodávané páry, větší počet poruch těsnění a ucpávek na parním potrubí.

Rychle cyklující termodynamický odvaděč (RC):Nejlevnější, ale zároveň i nejméně spolehlivý typ odvaděče. Při opotřebení disku propouští „ostrou“ páru, což je doprovázeno typickým klepáním.

Zaplavený odvaděč (FL):K zaplavení může dojít vlivem zablokování kondenzátního potrubí za odvaděčem nebo neodborným uzavřením výstupního ventilu.

https://youtu.be/QucptCC-9GU