Atesty a certifikáty

Všechny atesty a certifikáty, které firma Klinger ke svým grafitovým a slídovým těsnicím deskám dodává.

Klinger G

Čistá grafitová folie bez plechové vložky. Oboustranně laminováno polymerovou folií

Klinger H

Čistá grafitová folie vhodná pro obložky hřebínků nebo lisované kroužky

Klinger PDM

Má o 30% vyšší hustotu grafitu než PSM a 2 vložky z hrotkového plechu. Dodáváme i v tloušťce 6 mm!

Klinger PSM

Základní grafitový těsnicí materiál s vložkou z hrotkového plechu.

Klinger PSM-3

Oproti materiálu PSM v sobě 3 vložky z hrotkového plechu. Díky tomu má vyšší mechanickou stabilitu.

Klinger SLF

Grafitová těsnicí deska s vložkou z vláknitopryžové těsnicí desky do 350°C. Snadné zpracování přímo na místě bežným nožem.

Klinger SLS

Grafitová těsnicí deska s vložkou z hladkého plechu.

Klinger TSM

Grafitový těsnicí materiál vyhovující předpisu TA-Luft (VDI 2440 a VDI 2200).

Klinger X a XSM

Díky obashu inhibitoru oxidace je tato folie (deska) vhodná až do teplot 550°C (600°C)

Výsledky 1 - 10 z 10